Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

11.09.2012 р.

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 11.09.2012 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі пропозиції від акціонера.

Посадова особа Осипчук Андрій Антонович (паспорт: серія ВН номер 328295 виданий 04.03.2006 р. Олевськім МРВ УМВС України в Житомирської області), яка займала посаду Голова Наглядової ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0000003%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з  24.11.2008 р.

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 11.09.2012 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі ново обрання  на посаду.

Петруха Сергій Віталійович (паспорт серія  СН  номер  459787 виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві 19.03.1997 г), призначена на посаду Член Наглядової ради.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента  47,4615%

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій: 15163713. простих іменних

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: ТОВ ТК «Інтерзв'язок», директор .Строк на який призначено особу : 3 роки.

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 11.09.2012 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі пропозиції від акціонера

Посадова особа Романко Олег  Євгенійовичу (паспорт: серія СМ номер 173959 виданий 23.11.1999 р. Бориспільським МРВ ГУМВС України в Київській області), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0000003%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 24.11.2008 р.

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 11.09.2012 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі ново обрання  на посаду

Клюк Богдан Олексійович ( паспорт серія СН  номер 213661 виданий 20 .06.1996 року Радянським МРВ ГУМВС України в м. Києві.), призначена на посаду Член Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента  23,7308%

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій: 7581857 простих іменних

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: ДК «Укртрансгаз», заступник директора..Строк на який призначено особу : 3 роки.

Рішення про звільнення прийнято Загальні збори акціонерів 11.09.2012 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі закінчення терміну перебування на посаді. Посадова особа Лошкарьова Антоніна Олександрівна (паспорт: серія ЕС номер 530133 виданий 05.01.1997 р. Армянським міським відділом Головного Управління МВС України в Криму), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0016%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 24.11.2008 р.

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 11.09.2012 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі ново обрання  на посаду.

Мисишин Олександр Степанович  (паспорт  серія МЕ номер 156563 виданий 03.10.2002 року  ТУМ Солом'янського  РУ ГУ МВС України в місті Києві) ,  призначена на посаду Член наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента  23,7308%

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій: 7581857 простих іменних

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України», ТОВ «ВІП-Енерго»,Генеральний директор

Строк на який призначено особу : 3 роки.

 

 

.