Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ТОМАК»

(далі за текстом також - Товариство)

 

Шановний акціонер!

Повідомляємо про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ТОМАК» (код за ЄДРПОУ 14307305, місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойко, 15/15), які відбудуться 24.12.2015 р. о 09 год. 00 хв. в приміщенні Санаторного комплексу «Пуща-Озерна», 1-корпус, 1-поверх, що розташований за адресою: 04075, м. Київ, смт. Пуща-Водиця, 14-лінія.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства: з 08 год. 00 хв. до 08 год. 50 хв. 24.12.2015 р. за місцем проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства: 18.12.2015 р., станом на 24 годину.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1.   Про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ТОМАК».

2.   Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ТОМАК».

3.   Про обрання членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «ТОМАК».

4.   Про виділ з Публічного акціонерного товариства «ТОМАК» акціонерних товариств: Публічного акціонерного товариства «ТОМАК-ПРІМУС», Публічного акціонерного товариства «ТОМАК-СЕКУНДУС», Публічного акціонерного товариства «ТОМАК-ТЕРЦІУС», Публічного акціонерного товариства «ТОМАК-КВАРТУС», Публічного акціонерного товариства «ТОМАК-КВІНТУС», Публічного акціонерного товариства «ТОМАК-СЕКСТУС».

5.   Про порядок і умови виділу з Публічного акціонерного товариства «ТОМАК» Публічного акціонерного товариства «ТОМАК-ПРІМУС».

6.   Про порядок і умови виділу з Публічного акціонерного товариства «ТОМАК» Публічного акціонерного товариства «ТОМАК-СЕКУНДУС».

7.   Про порядок і умови виділу з Публічного акціонерного товариства «ТОМАК» Публічного акціонерного товариства «ТОМАК-ТЕРЦІУС».

8.   Про порядок і умови виділу з Публічного акціонерного товариства «ТОМАК» Публічного акціонерного товариства «ТОМАК-КВАРТУС».

9.   Про порядок і умови виділу з Публічного акціонерного товариства «ТОМАК» Публічного акціонерного товариства «ТОМАК-КВІНТУС».

10. Про порядок і умови виділу з Публічного акціонерного товариства «ТОМАК» Публічного акціонерного товариства «ТОМАК-СЕКСТУС».

11. Про порядок створення Публічного акціонерного товариства «ТОМАК-ПРІМУС». Затвердження запланованого найменування, розміру його статутного капіталу, кількості, типу, номінальної вартості акцій, що планується випустити.

12. Про порядок створення Публічного акціонерного товариства «ТОМАК-СЕКУНДУС». Затвердження запланованого найменування, розміру його статутного капіталу, кількості, типу, номінальної вартості акцій, що планується випустити.

13. Про порядок створення Публічного акціонерного товариства «ТОМАК-ТЕРЦІУС». Затвердження запланованого найменування, розміру його статутного капіталу, кількості, типу, номінальної вартості акцій, що планується випустити.

14. Про порядок створення Публічного акціонерного товариства «ТОМАК-КВАРТУС». Затвердження запланованого найменування, розміру його статутного капіталу, кількості, типу, номінальної вартості акцій, що планується випустити.

15. Про порядок створення Публічного акціонерного товариства «ТОМАК-КВІНТУС». Затвердження запланованого найменування, розміру його статутного капіталу, кількості, типу, номінальної вартості акцій, що планується випустити.

16. Про порядок створення Публічного акціонерного товариства «ТОМАК-СЕКСТУС». Затвердження запланованого найменування, розміру його статутного капіталу, кількості, типу, номінальної вартості акцій, що планується випустити.

17. Про уповноваження голови правління на здійснення всіх необхідних дій, пов’язаних з виділом з Публічного акціонерного товариства «ТОМАК» акціонерних товариств: Публічного акціонерного товариства «ТОМАК-ПРІМУС», Публічного акціонерного товариства «ТОМАК-СЕКУНДУС», Публічного акціонерного товариства «ТОМАК-ТЕРЦІУС», Публічного акціонерного товариства «ТОМАК-КВАРТУС», Публічного акціонерного товариства «ТОМАК-КВІНТУС», Публічного акціонерного товариства «ТОМАК-СЕКСТУС» та їх створенням.

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, при собі необхідно мати: акціонерам Товариства – паспорт; представникам акціонерів Товариства – паспорт і довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

З матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, можна ознайомитися у робочі дні з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., за адресою: 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойко, 15/15, адміністративний корпус ПАТ «ТОМАК», 2 поверх, приймальня голови правління Товариства, а в день проведення загальних зборів – також, у місці їх проведення.

Посадова особа Товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Веремчук В.В., довідки за телефоном: (044) 425-30-87.

Правління ПАТ «ТОМАК»

 

Опубліковано в бюлетені «Відомості НКЦПФР» від 20.11.2015 р. № 221.