Особлива інформація ПАТ "ТОМАК

 

Особлива інформація ПАТ "ТОМАК" (код ЄДРПОУ 14307305), адреса: 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки 15/15, тел. (044)-4253087. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Відповідно до Рішення засідання Наглядової ради Товариства від 14.01.2016р. (Протокол №1/2016): звільнений з 15.01.2016р. Голова Правління Веремчук Вадим Васильович , який перебував на посаді з 24.07.2012 р.;

 призначений з 15.01.2016р. по 14.01.2017р.(включно)  Головою Правління (за сумісництвом) Черевичко Сергій Анатолійович. Попередні посади, які обіймав: комерційний директор ТОВ "Євроген -Україна", (до листопада 2015 р.), майстер спиртового виробництва ДП "Борщівський спиртзавод" (з листопада 2015р. по теперішній час).

Вказані посадові особи не мають часток  в статутному капіталі емiтента (0%, 0 акцій), не мають судимостей за корисливi або посадовi злочини та не не дали згоди на розкриття паспортних даних.