ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОМАК»

(код за ЄДРПОУ 14307305, місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойко, 15/15)

 

Додатково до Повідомлення про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ТОМАК», опублікованого в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газеті «Бюлетень. Цінні папери України» № 45, Голова правління Товариства повідомляє, що за пропозицією акціонера Товариства, який володіє більш як 5% простих іменних акцій (голосів) Товариства, відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» до порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) чергових (річних) Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 12.04.2016 р. о 09 год. 00 хв. в приміщенні Санаторного комплексу «Пуща-Озерна», 1-корпус, 1-поверх, що розташований за адресою: 04075, м. Київ, смт. Пуща-Водиця, 14-лінія, внесено зміни, шляхом включення нових питань, а саме:

«19. Про затвердження значних правочинів, вчинених ПАТ «ТОМАК» в 2015 р. та в першому кварталі 2016 р.».

«20. Про уповноваження голови правління на укладення (підписання) значних правочинів ПАТ «ТОМАК» (змін та доповнень до них).

 

Голова правління ПАТ «ТОМАК»