Особлива інформація ПАТ "ТОМАК"

(код ЄДРПОУ 14307305), адреса: 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки 15/15, тел. (044) 4253087. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
Рішенням Загальних зборів акціонерів від 12.04.2016 р. (протокол № 1 від 12.04.2016 р.) припинено повноваження з 12.04.2016 р.:
- Голови Наглядової Ради Клюка Богдана Олексійовича, який володіє 7581857 акціями (27,7308% Статутного капіталу), перебував на посаді з 11.09.2012 р. 
- члена Наглядової Ради Мисишина Олександра Степановича, який володіє 7581857 акціями (27,7308% Статутного капіталу), перебував на посаді з 11.09.2012 р.
- члена Наглядової Ради Петрухи Сергія Віталійовича, який володіє 7581857 акціями (47,4615% Статутного капіталу), перебував на посаді з 11.09.2012 р. 
- Голову Ревізійної комісії Кулія Тараса Володимировича, який володіє 114 акціями (0,0004% Статутного капіталу), перебував на посаді з 23.04.2013 р. 
- члена члена Ревізійної комісії Романка Олега Євгенійовича, який володіє 10 акціями (0,000003% Статутного капіталу), перебував на посаді з 23.04.2013 р. 
- члена Ревізійної комісії Акуленка Олега Олександровича, який володіє 5400 акціями (0,0169% Статутного капіталу), перебував на посаді з 23.04.2013 р. 
Рішенням Загальних зборів акціонерів від 12.04.2016 р., обрано з 12.04.2016 р., строком на 3 роки:
- на посаду члена Наглядової Ради Клюка Богдана Олексійовича, який володіє 7581857 акціями (27,7308% Статутного капіталу). Попередня посада - Голова Наглядової Ради ПАТ "ТОМАК". 
 - на посаду члена Наглядової Ради Мисишина Олександра Степановича, який володіє 7581857 акціями (27,7308% Статутного капіталу). Попередня посада - член Наглядової Ради ПАТ "ТОМАК". 
- на посаду члена Наглядової Ради Петруху Сергія Віталійовича, який володіє 7581857 акціями (47,4615% Статутного капіталу). Попередня посада - член Наглядової Ради ПАТ "ТОМАК". 
- на посаду члена Ревізійної комісії Кулія Тараса Володимировича, який володіє 114 акціями (0,0004% Статутного капіталу). Попередня посада – Голова Ревізійної комісії ПАТ "ТОМАК" 
- на посаду члена Ревізійної комісії Акуленка Олега Олександровича, який володіє 5400 акціями (0,0169% Статутного капіталу). Попередня посада – член Ревізійної комісії ПАТ "ТОМАК" 
- на посаду члена Ревізійної комісії Герасимюка Сергія Ростиславовича, який не має частки в Статутному капіталі (0%, 0 акцій). Попередня посада: - начальник відділу постачання ПАТ "ТОМАК". 
Рішенням Наглядової Ради від 12.04.2016 р., обрано з 12.04.2016 р., строком на 3 роки:
- на посаду Голови Наглядової Ради - Клюка Богдана Олексійовича, який володіє 7581857 акціями (27,7308% Статутного капіталу). Попередня посада - Голова Наглядової Ради ПАТ "ТОМАК". 
- на посаду Секретаря Наглядової Ради - Мисишина Олександра Степановича, який володіє 7581857 акціями (27,7308% Статутного капіталу). Попередня посада - Секретар Наглядової Ради ПАТ "ТОМАК".
Рішенням Ревізійної комісії від 12.04.2016 р. призначено з 12.04.2016 р. строком на 3 роки:
- на посаду Голови Ревізійної комісії Кулія Тараса Володимировича, який володіє 114 акціями (0,0004% Статутного капіталу). Попередня посада – Голова Ревізійної комісії ПАТ "ТОМАК" 
- на посаду Секретаря Ревізійної комісії Герасимюка Сергія Ростиславовича, який не має частки в Статутному капіталі (0%, 0 акцій). Попередня посада: - начальник відділу постачання ПАТ "ТОМАК".
Всі вказані посадові особи не мають судимостей за посадові та корисливі злочини, не дали згоди на розкриття паспортних даних.