Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ТОМАК»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОМАК»

місцезнаходження: Україна, 04080, Україна, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 15/15
повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 12 вересня 2016 року об 11 годині 00 хвилин
за адресою: 04075, м. Київ, вул. Квітки Цісик, 54 (вул. Гамарника, 54)
Реєстрація акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах відбудеться
з 10 години 15 хвилин до 10 години 45 хвилин у день та за місцем проведення зборів.
 
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
(перелік питань, що виносяться на голосування, з проектом рішень)
 
1.    Про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «ТОМАК». 
Проект рішення: Обрати Лічильну комісію загальних зборів акціонерів ПАТ «ТОМАК» в наступному складі: Голова комісії Лапчук Олена Володимирівна; член комісії Лук’янчук Тетяна Борисівна; член комісії Чобітько Ірина Олександрівна.
 
2.    Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «ТОМАК». 
Проект рішення: Обрати Головою загальних зборів акціонерів ПАТ «ТОМАК» Клижко Олександра Олексійовича, Секретарем загальних зборів акціонерів ПАТ «ТОМАК» Ревенко Олега Валентиновича.
 
3.    Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «ТОМАК». 
Проект рішення: Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «ТОМАК».
 
4.    Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «ТОМАК». Затвердження умов цивільно-правових договорів,     трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради (проект рішення не надається, оскільки питання вирішується шляхом кумулятивного голосування). 
 
5.    Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «ТОМАК».
Проект рішення: Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «ТОМАК».
 
6.    Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ТОМАК»
(проект рішення не надається, оскільки питання вирішується шляхом кумулятивного голосування).
 
7.    Про затвердження Статуту ПАТ «ТОМАК» у новій редакції.
Проект рішення: Затвердити Статут ПАТ «ТОМАК» у новій редакції. 
 
8.    Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ТОМАК» у новій редакції.
Проект рішення: Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ТОМАК» у новій редакції.
 
9.    Про затвердження Положення про Наглядову раду ПАТ «ТОМАК» у новій редакції.
Проект рішення: Затвердити Положення про Наглядову раду ПАТ «ТОМАК» у новій редакції.
 
10.    Про затвердження Положення про Правління ПАТ «ТОМАК» у новій редакції.
Проект рішення: Затвердити Положення про Правління ПАТ «ТОМАК» у новій редакції.
 
11.    Про затвердження Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ТОМАК» у новій редакції.
Проект рішення: Затвердити Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ТОМАК» у новій редакції.
 
Для участі у Загальних зборах запрошуються акціонери ПАТ «ТОМАК» або їх представники, повноваження яких підтверджуються довіреностями, оформленими у відповідності до вимог чинного законодавства України. Акціонери або їх уповноважені представники повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу, відповідно до законодавства України.
 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів, - станом на 24 годину 06 вересня 2016 року.
Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, здійснюється за адресою: 04080, м. Київ, вулиця Вікентія Хвойки, будинок 15/15, (адміністративна будівля), другий поверх, приймальна (зал засідань) з понеділка по п’ятницю з 11-00 год. до 13-00 год., а у день проведення Загальних зборів акціонерів - за вказаним вище місцем їх проведення. 
 
Відповідальна особа з питань ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборах акціонерів – Клижко О.O., тел. (044) 425-30-87.
 
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборах акціонерів розміщена на власному веб-сайті ПАТ «ТОМАК» http://www.tomak.ua/.
                                                                                                                                                                                                                                   Наглядова рада ПАТ «Томак»