Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОМАК"

2. Код за ЄДРПОУ
14307305

3. Місцезнаходження
04080, Київ, Вiкентiя Хвойко

4. Міжміський код, телефон та факс
044-417-50-59 044-417-50-59

5. Електронна поштова адреса
secretar@tomak.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
http://www.tomak.ua/

7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

27 квітня 2017 року Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОМАК" за пропозицією Наглядової ради було прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ "ТОМАК". Таким чином, повноваження Голови Наглядової ради ПАТ "ТОМАК" Ревенка Олега Валентиновича було припинено 27 квітня 2017 року за рішенням Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОМАК". Ревенко О.В. не володіє пакетом акцій ПАТ "ТОМАК". Ревенко О.В. займав посаду Голови Наглядової ради ПАТ "ТОМАК" з 12.09.2016 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Ревенко Олег Валентинович не має. Замість Ревенко О.В. Голова Наглядової ради буде обраний відповідно до законодавства та вимог установчих документів ПАТ "ТОМАК" членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради. Згоди на розкриття паспортних даних Ревенко О.В. не надано.

27 квітня 2017 року Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОМАК" за пропозицією Наглядової ради було прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ "ТОМАК". Таким чином, повноваження члена Наглядової ради ПАТ "ТОМАК" Васечка Сергія Петровича було припинено 27 квітня 2017 року за рішенням Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОМАК". Васечко С.П. не володіє пакетом акцій ПАТ "ТОМАК". Васечко С.П. займав посаду члена Наглядової ради ПАТ "ТОМАК" з 12.09.2016 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Васечко С.П. не має. Згоди на розкриття паспортних даних Васечко С.П. не надано.

27 квітня 2017 року Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОМАК" за пропозицією Наглядової ради було прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ "ТОМАК". Таким чином, повноваження члена Наглядової ради ПАТ "ТОМАК" Владики Вадима Олександровича було припинено 27 квітня 2017 року за рішенням Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОМАК". Владика В.О. володіє пакетом акцій в розмірі 8,899035 % статутному капіталі ПАТ "ТОМАК". Владика В.О. займав посаду члена Наглядової ради ПАТ "ТОМАК" з 12.09.2016 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Владика В.О. не має. Згоди на розкриття паспортних даних Владикою В.О. не надано.

27 квітня 2017 року Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОМАК" за пропозицією Наглядової ради було прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ "ТОМАК". Таким чином, повноваження члена Наглядової ради ПАТ "ТОМАК" Ревкова Віктора Михайловича було припинено 27 квітня 2017 року за рішенням Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОМАК". Ревков В.М. не володіє пакетом акцій ПАТ "ТОМАК". Ревков В.М. займав посаду члена Наглядової ради ПАТ "ТОМАК" з 12.09.2016 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Ревкова В.М. не має. Згоди на розкриття паспортних даних Ревковим В.М. не надано.

27 квітня 2017 року Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОМАК" за пропозицією Наглядової ради було прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ "ТОМАК". Таким чином, повноваження члена Наглядової ради ПАТ "ТОМАК" Солода Олександра Володимировича було припинено 27 квітня 2017 року за рішенням Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОМАК". Солод О.В. не володіє пакетом акцій ПАТ "ТОМАК". Солод О.В. займав посаду члена Наглядової ради ПАТ "ТОМАК" з 12.09.2016 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Солода О.В. не має. Згоди на розкриття паспортних даних Солодом О.В. не надано.

27 квітня 2017 року Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОМАК" за пропозицією Наглядової ради було прийнято рішення про обрання Ревенка Олега Валентиновича членом Наглядової ради ПАТ «ТОМАК». Згоди на розкриття паспортних даних Ревенком О.В. не надано. Ревенко О.В. не володіє пакетом акцій ПАТ "ТОМАК". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Ревенко Олег Валентинович не має. Ревенка О.В. призначено членом Наглядової ради ПАТ «ТОМАК» на строк до наступних річних зборів ПАТ «ТОМАК». Протягом останніх п’яти років Ревенко О.В. займав наступні посади: Директор ТОВ КУА "СіПіДжі Ассетс Менеджмент" (03.02.2009 - 05.03.2012); директор юридичної служби ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна" (21.02.2011 - 09.06.2015); радник Спостережної ради ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна" (10.06.2015 - 02.10.2015). Ревенко О.В. є незалежним директором.
27 квітня 2017 року Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОМАК" за пропозицією Наглядової ради було прийнято рішення про обрання Васечка Сергія Петровича членом Наглядової ради ПАТ «ТОМАК». Згоди на розкриття паспортних даних Васечком С.П. не надано. Васечко С.П. не володіє пакетом акцій ПАТ "ТОМАК". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Васечко Сергій Петрович не має. Васечка С.П. призначено членом Наглядової ради ПАТ «ТОМАК» на строк до наступних річних зборів ПАТ «ТОМАК». Протягом останніх п’яти років Васечко С.П. займав наступні посади: Радник директора ТОВ "Ексим-Консалтинг два» (01.12.2009 – 17.01.2012); начальник управління по роботі з проблемною заборгованістю Служби безпеки ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна" (01.02.2021 – 30.04.2015). Васечко С.П. є незалежним директором.

27 квітня 2017 року Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОМАК" за пропозицією акціонера було прийнято рішення про обрання Владики Вадима Олександровича членом Наглядової ради ПАТ «ТОМАК». Згоди на розкриття паспортних даних Владикою В.О. не надано. Владика В.О. володіє пакетом акцій в розмірі 8,899035 % статутному капіталі ПАТ "ТОМАК". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Владика Вадим Олександрович не має. Владику В.О. призначено членом Наглядової ради ПАТ «ТОМАК» на строк до наступних річних зборів ПАТ «ТОМАК». Протягом останніх п’яти років Владика В.О. займався приватною підприємницькою діяльністю. Владика В.О. є акціонером ПАТ «ТОМАК».

27 квітня 2017 року Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОМАК" за пропозицією Наглядової ради було прийнято рішення про обрання Ревкова Віктора Михайловича членом Наглядової ради ПАТ «ТОМАК». Згоди на розкриття паспортних даних Ревковим В.М. не надано. Ревков В.М. не володіє пакетом акцій ПАТ "ТОМАК". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Ревков Віктор Михайлович не має. Ревкова В.М. призначено членом Наглядової ради ПАТ «ТОМАК» на строк до наступних річних зборів ПАТ «ТОМАК». Протягом останніх п’яти років Ревков В.М. займав наступні посади: 06.2016 - по цей час ТОВ «Компанія» АМГ», директор; 12.2015-06.2016 ТОВ «КУА» Фідоінвестментс», радник директора; 06.2015-12.2015 ДП «Чугуївський авіаційний ремонтний завод», директор фінансовий-заступник директора; 06.2013-06.2015 ТОВ «КУА» Фідоінвестментс», директор; 07.2012-05.2013 ПрАТ «КУА»Спарта», голова правління 02.2010-07.2012 ТОВ «Спарта Капітал», фінансовий директор. Ревков В.М. є незалежним директором.

27 квітня 2017 року Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОМАК" за пропозицією Наглядової ради було прийнято рішення про обрання Солода Олександра Володимировича членом Наглядової ради ПАТ «ТОМАК». Згоди на розкриття паспортних даних Солодом О.В. не надано. Солод О.В. не володіє пакетом акцій ПАТ "ТОМАК". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Солод Олександр Володимирович не має. Солода О.В. призначено членом Наглядової ради ПАТ «ТОМАК» на строк до наступних річних зборів ПАТ «ТОМАК». Протягом останніх п’яти років Солод О.В. займав наступні посади: 06.01.2009 - 22.09.2011 - ЗАТ «ОТП БАНК» (АТ «ОТП БАНК». Молодший юрисконсульт; Старший юрисконсульт; 08.02.2012 - 11.01.2016 - ТОВ «Леруа Мерлен Україна» . Молодший юрист фінансовго відділу. Юрист фінансового відділу; 01.07.2016 - по цей час. - ТОВ «Смарт Брок». Директор. Солод О.В. є незалежним директором.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

Тищенко Володимир Петрович
Голова Правлiння

М.П.

28.04.2017