Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ТОМАК»

Повідомлення

про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства «ТОМАК»

(далі за текстом також - Товариство)

 

Шановний акціонер!

Повідомляємо про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ТОМАК» (код за ЄДРПОУ 14307305, місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 15/15), які відбудуться 04.07.2013 р. о 09 год. 00 хв. в приміщенні актової зали Оздоровчого центру «Джерело», що розташоване за адресою: 04075, м. Київ, вул. Курортна, буд. 4.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства: з 08 год. 00 хв. до 08 год. 50 хв. 04.07.2013 р. за місцем проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства: 27.06.2013 р., станом на 24 годину.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

  1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
  2. Про обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
  3. Про затвердження порядку ведення (регламенту) позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
  4. Про вчинення значних правочинів Товариства.

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, при собі необхідно мати: акціонерам Товариства – паспорт; представникам акціонерів Товариства – паспорт і довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

З матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, можна ознайомитися у робочі дні з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., за адресою: 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 15/15, адміністративний корпус ПАТ «ТОМАК», 2 поверх, приймальня голови правління Товариства, а в день проведення загальних зборів – також, у місці їх проведення.

Посадова особа Товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Веремчук В.В., довідки за телефоном: (044) 417-50-59.

Правління ПАТ «ТОМАК»

 

Опубліковано в бюлетені «Відомості НКЦПФР» від 30.05.2013 р. № 99.