Відомості про зміну власників акцій

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента.

 

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

Відповідно до Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, станом на 05.09.2012 р. № 17390-21729Оп від 06.09.2012 р.та Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, станом на 05.09.2012 р. №21729Оп-17390 від 06.09.2012 р.,що отримані 06.09.2012 р. від ПАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів», відбулися зміни власників акцій,яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме:

1. Розмір пакету акцій «фізичної особи» зменшився з 15163714 шт. простих іменних акцій, що становило 47,46% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства до 7581857шт. простих іменних акцій, що становить 23,73%від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

2. Розмір пакету акцій «фізичної особи» збільшився з 0 шт. простих іменних акцій, що становило 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства до 7581857 шт. простих іменних акцій, що становить 23,73%від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у цьому повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із чинним законодавством.

Голова правління Веремчук Вадим Васильович