Повідомлення про позачергові загальні збори акціонерів

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

 

Публічне акціонерне товариство "ТОМАК" (ЄДРПОУ: 14307305)

 

Місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки 15/15,

            Правління ПАТ "ТОМАК" повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться “11”  вересня 2012 року о 9,00 годині за адресою:04075 м. Київ,75,  вул.  Курортна, буд. 4 Оздоровчий центр «Джерело», актова зала.

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників буде проводитись в день проведення зборів  з 8-00 годин  до 8-50 години.за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), який зареєстрований в системі реєстру акціонерів ПАТ "ТОМАК»", і є дійсним на дату проведення зборів, а їх представникам – доручення, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства України з посиланням на вище вказаний документ акціонера.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових зборах акціонерів буде складений станом на 24 годину 05.09.2012 р.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

               позачергових  загальних зборів акціонерів ПАТ «ТОМАК»

 

 

1. Обрання Голови зборів, секретаря  та лічильної комісії зборів. Затвердження регламенту зборів..

2. Звіт правління Товариства про  фінансово-господарську діяльність Товариства за шість місяців 2012 року.

3. Припинення повноважень Наглядової ради.

4. Обрання  членів Наглядової ради.

5. Внесення змін до Статуту Товариства.

6. Внесення змін до положення про Наглядову раду Товариства.

7. Внесення змін до положення про Правління Товариства

8. Про викуп  емітентом  власних  акції.

9. Затвердження результатів діяльності та фінансової звітності Товариства за  шість місяців  2012 рік.

10. Затвердження  договорів   за 2 квартал 2012 року.

 

     З  матеріалами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного  можна  ознайомитися за адресою: 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойко, 15/15, Адміністративний корпус  ПАТ «ТОМАК» , 2 поверх, кабінет 12 . Відповідальна особа. Лошкарьова А. А.

 кон. телефон : /044/  417-50-59.

 

 

Правління ПАТ «ТОМАК»