Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ТОМАК»

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ТОМАК»

(далі за текстом також - Товариство)

 

Шановний акціонер!

Повідомляємо про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ТОМАК» (код за ЄДРПОУ 14307305, місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 15/15), які відбудуться 22.01.2014 р. о 09 год. 00 хв. в приміщенні актової зали Оздоровчого центру «Джерело», що розташоване за адресою: 04075, м. Київ, вул. Курортна, буд. 4.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства: з 08 год. 00 хв. до 08 год. 50 хв. 22.01.2014 р. за місцем проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства: 16.01.2014 р., станом на 24 годину.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1.   Про затвердження порядку ведення (регламенту) позачергових загальних зборів акціонерів.

2.   Про вчинення значних правочинів Товариства.

3.   Про уповноваження голови правління на укладення (підписання) значних правочинів Товариства.

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, при собі необхідно мати: акціонерам Товариства – паспорт; представникам акціонерів Товариства – паспорт і довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

З матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, можна ознайомитися у робочі дні з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., за адресою: 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 15/15, адміністративний корпус ПАТ «ТОМАК», 2 поверх, приймальня голови правління Товариства, а в день проведення загальних зборів – також, у місці їх проведення.

Посадова особа Товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Веремчук В.В., довідки за телефоном: (044) 417-50-59.

Правління ПАТ «ТОМАК»

Опубліковано в бюлетені «Відомості НКЦПФР» від 09.12.2013 р. № 233.